Rygepolitik påHerstedvester Skole.


 

Der henvises til Albertslunds overordnede rygepolitik, hvis formål er tosidigt:  

- at sikre medarbejderne et røgfrit arbejdsmiljø med henblik på at undgå ulemper ogubehag forbundet med passiv rygning.

- at sende et positivt signal til både elever og forældre gennem det at virke som gode rollemodeller ved at udvise hensynsfuldhed i forbindelse med rygning og ved at pege på rygningens skadelige virkninger.

 

Der er indendørs rygeforbud på skolen.

Forbuddet gælder alle elever, personale, forældre og andre, der besøger, eller anvenderskolens faciliteter.

(Undtageter: 1. P-pladsens vestligste hjørne. 2. Bag stakittet ved svømmehallen)

Det tilstedeværende personale anviser et egnet sted. Reglerne gælder for al tobaksrygning og E-cigaretter.

 

Fastsat i Skolebestyrelsen27. november 2013

og i MED-udvalget den4. december 2013