Herstedvester Skole 4. oktober 2011        


Herstedvester Skole har ca. 900 elever, 80 lærere og 20 pædagoger fordelt på 46 klasser og 3 SFO-afdelinger.

Skolen er faseopdelt, hvilket indebærer, at skolen er delt op i 3 afdelinger, indskoling (0-3 klasse), mellemtrin (4-6 klasse) og udskoling (7-9 klasse). Lærerne på skolen er knyttet til en årgang og underviser kun på denne årgang.